Termeni și condiții

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI 

Automobile Dacia S.A., alături de celelalte societăți componente ale Renault Group Romania, a lansat site-ul cariererenaultgroup.ro pentru a informa pe toți cei interesați cu privire la activitățile pe care le derulează pe teritoriul României. Utilizarea acestui site este condiționată de respectarea condițiilor generale precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Ȋn prezent, Renault Group Romania este format din următoarele societăți comerciale, respectiv: AUTOMOBILE DACIA S.A., (în continuare „DACIA”), RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L., RENAULT MECANIQUE ROUMANIE S.R.L., RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L., Federaţia Patronatelor din Industria Auto, Organizaţia Patronala Auto Industrial, Organizaţia Patronala Auto Inginerie Comercial, Fundația Groupe Renault România și acoperă toată plaja de activități specifice domeniului auto, de la concepție, proiectare până la comercializare și servicii post-vânzare.

Acceptarea condiţiilor

Folosirea site-ului presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către DACIA,  fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. 

Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă termenii de utilizare descriși în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile site-ului, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-lui.

DACIA depune eforturi pentru ca toate informațiile să fie corecte. Dacă sunt semnalate erori, DACIA va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, DACIA nu își asumă nicio răspundere cu privire la informația de pe acest site.

Informația oferită

  • este exclusiv de natură generală și nu se raportează la cazuri particulare
  • poate conține legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora nu deține niciun control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele și actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice. 

DACIA nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate pe site pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca DACIA va fi absolvită  de orice răspundere.

Condiții generale

  1. Drepturi de proprietate intelectuală
  2. Hyperlink-uri
  3. Limitarea responsabilității
  4. Drept aplicabil
  5. Actualizarea condițiilor generale
  6. Condiții generale

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor si/sau Drepturi asupra Desenelor si Modelelor Industriale

Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate acestui site sunt proprietatea societăților Renault Group Romania sau a unor terți care au autorizat societățile Renault Group Romania să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus-menționat și ale lucrărilor și modelelor de autovehicule ce-l compun sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzȃnd orice utilizare ȋn scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel ȋncȃt să se conformeze dispozițiilor legale privind proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări și modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obținut ȋn prealabil acordul societăților Renault Group Romania este strict interzisă și constituie infracțiunea de contrafacere, care se pedepsește conform legislației ȋn vigoare.

Drepturi de marcă

Numele DACIA/RENAULT, logo-ul (blazon) DACIA/RENAULT, numele autovehiculelor din gama DACIA/RENAULT, precum și produsele care sunt asociate, sunt mărci/desene înregistrate de către Automobile Dacia/Renault s.a.s.
 
Alte mărci pot fi, de asemenea, menționate; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de societățile Renault Group Romania, fie cu autorizația titularului, fie ca simpla indicare a unor produse sau servicii propuse de societățile Renault Group Romania.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut ȋn prealabil autorizația titularului de drept constituie infracțiunea de contrafacere, care se pedepsește conform legilor ȋn vigoare.

Aceste pagini constituie o prezentare generală a societăţilor din cadrul Renault Group Romania.

Societăţile din Renault Group Romania ȋşi rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează ȋn prezentul site, ȋn orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea societăților Renault Group Romania sau a angajaților lor. 

Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul cariererenaultgroup.ro necesită o autorizație prealabilă ȋn scris de la DACIA. Dacă doriți sǎ plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactați responsabilul site-ului. DACIA nu poate fi, ȋn nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul cariererenaultgroup.ro si nu este responsabilă ȋn nici un fel cu privire la conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri. 

Limitarea responsabilității

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. Ȋn nici un caz societățile Renault Group Romania și/sau membrii rețelelor sale autorizate, fiecare ȋn parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și ȋn special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nicio natură.

Informațiile asupra modelelor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de DACIA și/sau de societățile Renault Group Romania și/sau de membrii rețelelor lor. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele și serviciile la care face trimitere site-ul poate face obiectul unor restricții. Trebuie deci să vă asigurați că legea țării de unde se stabilește conectarea vă autorizează să ne accesați site-ul.

Drept aplicabil          

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern romȃn. Limba Condițiilor Generale este limba română. Ȋn caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

Actualizarea condițiilor generale

Societăţile Renault Group Romania ȋşi rezervă dreptul de a modifica și actualiza ȋn orice moment site-ul, accesul la site, precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări se impun utilizatorului, care trebuie, prin urmare, să se raporteze ȋn mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale ȋn vigoare.